Bình luận

Vì sao phải đưa hộ kinh doanh vào luật?

Vì sao phải đưa hộ kinh doanh vào luật?

Bình luận   |   02/04/2020, 11:10

Nếu "không cần đưa Hộ kinh doanh vào luật" thì 5 triệu Hộ kinh doanh đang đóng góp tới 30%GDP, thu hút hàng chục triệu lao động xã hội sẽ tiếp tục phát triển tự phát như...

[COVID-19] Cách ly xã hội: Hiểu sao cho đúng?

[COVID-19] Cách ly xã hội: Hiểu sao cho đúng?

Bình luận   |   01/04/2020, 11:05

TS Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị quốc gia HCM khẳng định “cách ly toàn xã hội” là cảnh báo cần thiết. Đây có thể là bước chuẩn bị tâm lý cho những hành động quyết...

Thị trường hóa dịch vụ công

Thị trường hóa dịch vụ công

Bình luận   |   29/03/2020, 16:58

Việc chuyển đổi từ cơ chế nhà nước bao cấp sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm là xu thế tất yếu của xã hội.

“Doanh nghiệp hoá” hộ kinh doanh

“Doanh nghiệp hoá” hộ kinh doanh

Bình luận   |   29/03/2020, 08:20

Hộ kinh doanh ra đời và phát triển đã thay thế cho vai trò của công ty tư doanh và doanh nghiệp tư nhân, là một tổ chức kinh tế lai tạp giữa hộ gia đình và doanh nghiệp...

Làm rõ cơ chế giám sát đối với dự án PPP

Làm rõ cơ chế giám sát đối với dự án PPP

Bình luận   |   28/03/2020, 16:05

Nhiều quy định trong dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) chưa phù hợp với tính chất đặc thù của loại hình đầu tư PPP này...