Điều tra

Nhiều tàu khai thác cát “náo loạn” sông Lam

Nhiều tàu khai thác cát “náo loạn” sông Lam

Điều tra   |   17/06/2020, 11:05

Để chấn chỉnh, quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, ngày 24/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 23/2020/NĐ-CP nhưng tại tỉnh Nghệ...