Tư vấn

24h

Quản lý thị trường phát hiện nhiều khẩu trang không nhãn hiệu

Quản lý thị trường phát hiện nhiều khẩu trang không nhãn hiệu

17/02/2020, 17:15

Theo báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.