Tư vấn

Doanh nghiệp hỏi MISA trả lời

Doanh nghiệp hỏi MISA trả lời

Tư vấn   |   01/04/2020, 04:30

Liên quan đến cung cấp dich vụ hoá đơn điện tử, doanh nghiệp làm lạnh, thuỷ sản xin có câu hỏi tới Diễn đàn Doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử gồm nội dung gì?

Hóa đơn điện tử gồm nội dung gì?

Tư vấn   |   18/03/2020, 09:11

Xin Qúy Báo cho biết, Chính phủ quy định nội dung căn bản của 1 hóa đơn điện tử gồm những gì? Các loại hóa đơn điện tử được Chính phủ chấp nhận?

Hóa đơn điện tử gồm nội dung gì?

Hóa đơn điện tử gồm nội dung gì?

Tư vấn   |   10/03/2020, 16:06

Xin Qúy Báo cho biết, Chính phủ quy định nội dung căn bản của 1 hóa đơn điện tử gồm những gì? Các loại hóa đơn điện tử được Chính phủ chấp nhận?

Sắp có hướng dẫn về xử lý nợ thuế

Sắp có hướng dẫn về xử lý nợ thuế

Tư vấn   |   20/02/2020, 04:20

Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết xử lý nợ. Dự kiến, văn bản này sẽ được ban hành trong tháng 5 tới.